Τεχνολογια: Περιβαλλον

Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες

Vehicle production with the environment in mind

Manufacturing cars requires a tremendous amount of energy and resources. Subaru believes that reducingthe environmental impact while manufacturing vehicles is the sole responsibility of vehicle manufacturers.