ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιδόσεις

Επιδιώκοντας την ουσία και τη λογική.

Η γρήγορη, ασφαλής και άνετη μετακίνηση - αυτή είναι η ουσία ύπαρξης ενός αυτοκινήτου. Για το σκοπό αυτό, η Subaru έχει αναπτύξει ορθολογική και λειτουργική σχεδίαση που επιδιώκει όλο και καλύτερες επιδόσεις. Χάρη στη δομή του...