Τεχνολογια: Ασφαλεια

Πρωταρχική Ασφάλεια

Στόχος μας η παραγωγή οχημάτων "χωρίς ατύχημα"

Η Subaru είναι πρώην κατασκευαστής αεροσκαφών, επιδιώκοντας την παραγωγή "οχημάτων χωρίς ατύχημα" ώστε να αποφεύγονται σφάλματα λειτουργίας του οχήματος και κρίσης του οδηγού. Κληρονομώντας τη φιλοσοφία...


Πρωταρχική Ασφάλεια

Ελαχιστοποίηση τυφλών σημείων

Η έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ατυχημάτων και οι οδηγοί που μπορούν να εντοπίζουν τον κίνδυνο νωρίς έχουν λιγότερα ατυχήματα. Βάσει αυτού του δεδομένου η SUBARU έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση της ορατότητας.

Εξαιρετική Ορατότητα

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης ενός ατυχήματος είναι όταν ο οδηγός μπορεί να ανιχνεύσει τον κίνδυνο με τα μάτια του. Η SUBARU δεσμεύεται για σχεδιαστικές προτάσεις που ελαχιστοποιούν τα τυφλά σημεία...

Αυτόματοι Προβολείς

A light sensor turns on the headlamps automatically at dusk, which prevents the driver from forgetting to turn the lamps on when driving in the evening or in tunnels where...

Υαλοκαθαριστήρες με Αυτόματο Αισθητήρα Βροχής

Automatic windshield wipers detect rainfall on the glass and adjust their wiping interval and speed accordingly. This proves invaluable when the driver needs to concentrate on...

Driving Comfort

The optimal driving position.

The correct driving position that allows natural movement required for driving reduces fatigue and helps to improve safety and comfort when driving. An optimum driving position will also make it easier for the driver to feel how the car is reacting when the need arises to take evasive action as it ensures they can steer the car properly. SUBARU uses seats...

Adjustable Driver’s Seat

SUBARU has incorporated seat adjustment mechanisms so drivers of any stature can find their optimum driving position. An electronic seat lifter, tilt, slide and reclining...

Tilt-adjustable Telescopic Steering Wheel

To help set the optimum driving position, the adjustable steering wheel tilts up-down and telescopes in-out. With minute steering position settings to suit the driver, the ideal...

Comfortable Seats

The seats support passenger bodies and also help to absorb shocks from the chassis. These seats differ to ordinary office or household seats as they are just soft enough to...

Intuitive Interface

Subaru focuses on the useful interface to prevent the driver from distracting the attention to drive by using navigation or adjusting air conditioning. For example, navigation monitor and Multi-Information...

Drivers often have a lapse in concentration when checking the navigation screen or adjusting the air-conditioning. To prevent this from happening, SUBARU has designed an...