Τα Μοντέλα Subaru

Κανένα δεν συγκρίνεται με ένα Subaru.

Γιατί κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν κατασκευάζεται όπως τα Subaru.

SPORT