Γιατί SUBARU

Η φιλοσοφία της Subaru δίνει προτεραιότητα στον Άνθρωπο

Το ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Subaru δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο το οποίο γεννήθηκε από το ήθος που καλλιεργήσαμε ως κατασκευαστής αεροσκαφών – αυτό της ασυμβίβαστης επιδίωξης της ασφάλειας και της ικανότητας οδήγησης.

Τεχνολογία

Κίνηση με ασφάλεια, ταχύτητα και άνεση - αυτή είναι η ουσία ενός αυτοκινήτου. Για το σκοπό αυτό, η Subaru έχει φτάσει να αναπτύσσει ορθολογικό και λειτουργικό σχεδιασμό που επιδιώκει συνεχώς τις καλύτερες επιδόσεις.

Ασφάλεια

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της Subaru για την «Προτεραιότητα στην ασφάλεια» έρχεται από τις ρίζες που έχει η εταιρεία στην κατασκευή αεροσκαφών, με crash tests πάντα με γνώμονα και την προστασία των πεζών ήδη από την εποχή των πρώτων οχημάτων παραγωγής (όπως το Subaru 360 στη δεκαετία του 1960).

Σχεδίαση

Η σχεδιαστική μας φιλοσοφία: Προσαρμοζόμαστε στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ενώ στηριζόμαστε στις αξίες μας. Η Subaru ήταν αρχικά κατασκευαστής αεροσκαφών, μια βιομηχανία που απαιτεί τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, δυναμικής απόδοσης και αποδοτικότητας συνολικά.

Ποιότητα

Η πρώτη προσέγγιση της Subaru στην κατασκευή αυτοκινήτων υποστηρίζεται από τους ανθρώπους πίσω από αυτή την κατασκευή. Οι μηχανικοί μας είναι περήφανοι για τις απαράμιλλες δεξιότητές τους και για το υψηλό επίπεδο ομαδικής εργασίας και, σε κάθε αυτοκίνητο που παράγουν, αφιερώνονται με ασυμβίβαστη εστίαση στην ποιότητα.